Ký hiệu đất SON là gì?

Ký hiệu SON là ký hiệu của loại đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Vậy quy định cụ thể đất SON như thế nào hiện nay?

Đất SON là gì?

Ký hiệu SON trên bản đồ địa chính để chỉ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối nói chung trên lãnh thổ của Việt Nam, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Theo quy định Luật Đất đai 2013, đất SON là vùng đất có mặt nước của các thủy văn dạng sông không thể tạo ranh giới khép kín nhằm có thể định hình thành một thửa đất, diện tích đất SON không được sử dụng riêng vào mục đích làm thủy điện, thủy lợi hay là nuôi trồng thủy sản.

Đất chiếm diện tích lớn trong tổng diện tích đất ở nước ta chính là SON là đất kênh, sông, ngòi, rạch, suối. Đất SON với nhiều đặc điểm đặc trưng, nhóm đất SON đất kênh, sông, ngòi, rạch, suối được Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương quan tâm và có trách nhiệm quản lý chặt chẽ.

Màu sắc ký hiệu đất SON trên bản đồ địa chính

Thời hạn sử dụng đất SON

Theo quy định tại Điều 106 của Luật đất đai năm 2013 thời hạn sử dụng đất, sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp phải thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng công trình kỹ thuật và đường giao thông thì thời hạn sử dụng đất, sông, ngòi, kênh, rạch, suối bằng với thời hạn sử dụng của công trình kỹ thuật, tối đa không quá 50 năm.

Sau thời hạn sử dụng đất, sông, ngòi, kênh, rạch, suối, nếu không được cấp lại thì sẽ trở về quyền sử dụng đất, sở hữu đất của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng đất SON

Điều 163, Luật đất đai 2013 quy định rõ về việc quản lý đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối cụ thể như sau:

- Với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế khi sử dụng đất SON để nuôi trồng thuỷ hải hải, nhà nước sẽ thu tiền thuê đất theo từng năm.

- Với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài cần thuê đất để thực hiện đầu tư đất nền trồng thuỷ sản, nhà nước thu tiền thuê đất hàng năm.

Trong quá trình khai thác và sử dụng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chính đã được xác định. Đồng thời phải tuân thủ quy định về kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan, không gây ô nhiễm môi trường, không cản trở dòng chảy tự nhiên, không ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn.

Trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý, sử dụng đất SON

Thuộc nhóm đất chuyên dùng là đất kênh, rạch, suối, sông, ngòi, nếu không được sử dụng đúng cách và hợp lý có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sinh hoạt hàng ngày, đời sống của người dân địa phương. Do vậy, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức có liên quan cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa người sử dụng lãnh thổ các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. 

Cơ quan chủ quản trong việc sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (đất SON) có trách nhiệm:

– Cần phải tiến hành theo dõi hoạt động của người sử dụng đất, chủ sở hữu các sông, ngòi, kênh, rạch, suối;

– Có trách nhiệm thu đủ tiền thuê đất theo thời hạn và báo cáo cơ quan lãnh đạo cấp trên;

– Phải thường xuyên tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu của người sử dụng đất, các chủ sở hữu;

– Xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các cá nhân và chủ sở hữu có trách nhiệm:

– Các cá nhân và chủ sở hữu có trách nhiệm sử dụng đúng diện tích đất cho phép, không được lấn chiếm bừa bãi. Trường hợp, cá nhân, chủ sở hữu mong muốn mở rộng diện tích phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

– Sử dụng đất, sông, ngòi, kênh, rạch, suối đúng mục đích. Đối với trường hợp sử dụng để nuôi trồng thủy sản,  đầu tư phát triển kinh tế cần phải bảo vệ môi trường, không làm cản trở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Các cá nhân, chủ sở hữu cần phải nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn cho cơ quan nhà nước.

– Trong quá trình sử dụng, sở hữu các cá nhân, chủ sở hữu cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến vị trí khu đất, thửa đất và thời hạn sử dụng, diện tích đất để kịp thời ứng phó với các trường hợp thanh tra, kiểm tra, đánh dấu.

Trên đây là những thông tin liên quan đất SON là gì bạn đọc có thể tham khảo.

Bài viết cùng chủ đề:

Theo thanhnienviet

Phương Vũ (TH)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Nhadat.cafeland.vn - Kênh mua bán nhà đất - bất động sản chính chủ hàng đầu Việt Nam