Đất SKK là gì? Nguyên tắc sử dụng đất SKK

Đất SKK là gì, có được chuyển nhượng đất SKK? Cùng tìm hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến đất SKK qua bài viết dưới đây.

Đất SKK là gì?

Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì, đất SKK là đất khu công nghiệp, thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Ký hiệu SKK thường xuất hiện trên bản đồ địa chính về quy hoạch đất.

Khu đất công nghiệp SKK thường là nơi tập trung nhiều xưởng sản xuất lớn và doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng lao động. Đất SKK là khu vực đất dành riêng cho các cơ sở kinh doanh hợp pháp đã được Nhà nước cấp phép xây dựng và được đưa vào hoạt động.

Như vậy, có thể hiểu đất khu công nghiệp thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, được sử dụng để đáp ứng nhu cầu xây dựng các cụm kinh doanh tập trung (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu sản xuất,...).

Màu sắc ký hiệu đất SKK trên bản đồ quy hoạch

Nguyên tắc sử dụng đất trong khu công nghiệp

- Đơn vị sử dụng đất SKK phải lên kế hoạch quy hoạch chi tiết, phù hợp với quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiêm chỉnh chấp hành tất cả các quy định và nguyên tắc trong suốt quá trình sở hữu, sử dụng đất SKK.

- Trong quá trình xây dựng và hình thành khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất phải đồng thời với việc xây nhà ở và các công trình công cộng để phục vụ cho nhu cầu của người lao động khi làm việc tại đây.

- Khi đã được cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đơn vị sử dụng đất SKK cần đảm bảo thực hiện đúng mục đích, đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật trong đó có cả các loại thuế và nghĩa vụ tài chính.

- Hoàn thành và đảm bảo sở hữu, xuất trình tất cả các thủ tục, giấy tờ pháp lý có liên quan đến đất khu công nghiệp.

Đối với các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài hoặc Việt kiều, doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài muốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, kinh doanh trên phần đất SKK cần tuân thủ những quy định:

- Được phép thuê lại đất từ các đơn vị đầu tư khác nhưng phải đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 174 (đối với đất thuê trả tiền 1 lần) và Điều 175 (đối với đất thuê trả tiền hàng năm) của Luật Đất đai 2013.

- Những trường hợp đơn vị được Nhà nước giao quyền sử dụng hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK và cơ sở hạ tầng gắn với đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thì không cần phải chuyển sang hình thức thuê đất vẫn được phép tiếp tục sử dụng theo thời hạn thực hiện dự án.

- Trong trường hợp đất SKK hoàn thành thời gian thực hiện dự án và nhà đầu tư muốn tiếp tục sử dụng thì sẽ được xem xét cho thuê lại.

Bản đồ quy hoạch Tân Uyên - Bình Dương

Thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp 

Thời hạn sử dụng đất khu công nghiệp theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 36 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) quy định như sau:

- Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo thời hạn của dự án đầu tư.

- Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải thực hiện:

Xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất được gia hạn sử dụng.

Một số câu hỏi liên quan đến đất khu công nghiệp SKK

1. Có được mua bán đất SKK?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác.

Theo Khoản 3 Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định:

3. Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK. Nếu hộ gia đình, cá nhân thuê, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK.

Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 185 Luật đất đai 2013 cũng có quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp,... như sau:

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

b) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này.

Theo quy định tại Điều 174, 175 Luật đất đai 2013 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp,... trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK. Nếu những đối tượng này thuê, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất SKK.

Như vậy, đối với trường hợp doanh nghiệp thuê, thuê lại đất trong khu công nghiệp mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

2. Đất SKK có lên thổ cư được không?

Đất khu công nghiệp SKK là loại đất khó được phép chuyển sang đất thổ cư vì đã được Nhà nước quy hoạch sử dụng theo mục đích đã định trước. Hơn nữa đây không phải đất của hộ gia đình, cá nhân mà được Nhà nước sử dụng vào các mục đích theo quy hoạch.

3. Đất SKK có bị thu hồi?

 Theo quy định tại Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp dưới đây:

- Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

- Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

- Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Do đó, đất SKK nếu thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất vừa liệt kê sẽ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, ra quyết định thu hồi đất.

4. Lưu ý khi sử dụng đất SKK bạn nên biết

Mới bắt đầu hoạt động thì cần phải lưu ý một số quy định sử dụng đất SKK 

- Đảm bảo phải luôn có đầy đủ các giấy tờ hành chính, công vụ liên quan đến mảnh đất. Quan trọng nhất là các giấy tờ liên quan đến đất khu công nghiệp, sổ đỏ, mục đích sử dụng, các chữ ký cần thiết,…

- Cần phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng đất trong qua suốt quá trình sử dụng. Đặc biệt là những nguyên tắc trong xây dựng hay quy định về diện tích. Bạn sẽ tránh được những phiền toái không cần thiết nếu tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sử dụng đất SKK.

- Cần ưu tiên đóng đầy đủ các loại thuế hay tài chính để sử dụng đất an toàn, suôn sẻ. 

Trên đây là một số thông tin liên quan đất SKK bạn đọc có thể tham khảo!

Bài viết cùng chủ đề:

Theo thanhnienviet

Phương Vũ (TH)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Nhadat.cafeland.vn - Kênh mua bán nhà đất - bất động sản chính chủ hàng đầu Việt Nam