Dự trù vật tư hoàn thiện cho một phòng của ngôi nhà

Chiều rộng phòng (*)
m
Chiều dài phòng (*)
m
Chiều cao phòng (*)
m
Sàn nhà (*)
Tường nhà (*)
Cửa phòng (*)