TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày :

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán