Đất CAN là gì? Quy định sử dụng đất an ninh CAN

Đất CAN hay đất an ninh là loại đất đặc biệt với sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Vậy đất CAN là gì? Đất CAN có gì giống và khác nhau với đất quốc phòng CQP?

Đất CAN là gì?

CAN là ký hiệu của đất an ninh (thuộc nhóm đất phi nông nghiệp), là loại đất được sử dụng đặc biệt để phục vụ mục tiêu an ninh và quốc phòng của đất nước. Đất CAN thuộc quyền quản lý của Nhà nước

Màu sắc đất CAN trên bản đồ quy hoạch:

Chủ thể sử dụng đất an ninh CAN

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 43/2014 NĐ-CP đất an ninh có thể thuộc về người sử dụng bao gồm:

- Các đơn vị thuộc Bộ Công an sử dụng đất làm căn cứ quân sự, đất xây dựng công trình quốc phòng, công trình an ninh đặc biệt. Ví dụ, nhà công vụ của lực lượng vũ trang, khu đất chính phủ giao nhiệm vụ riêng cho Bộ Công an quản lý, bảo vệ, sử dụng.

- Đơn vị trực tiếp sử dụng đất an ninh là người sử dụng đất cảng quân sự, đất xây dựng công trình, công nghệ khoa học phục vụ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, còn có một số khu đất thuộc đất CAN thường gặp như: bãi tập, kho vũ khí, bãi hủy vũ khí, trại tạm giam, cơ sở giáo dục, bệnh viện, trường học.

- Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố thuộc tỉnh. Đồng thời có các đồn biên phòng, công an quận, huyện, thành phố sử dụng đất để xây dựng trụ sở.

Về nguyên tắc sử dụng đất an ninh CAN, theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khi các chủ thể được giao đất thì đất phải được sử dụng đúng mục đích đã được xác định.

Đối với diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì UBND cấp tỉnh thông báo cho đơn vị sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; sau 12 tháng kể từ ngày được thông báo, nếu đơn vị sử dụng đất không khắc phục để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích thì UBND cấp tỉnh thu hồi để giao cho người khác sử dụng. 

Quyền quản lý đất an ninh CAN

Theo khoản 02 Đều 148 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền quản lý sử dụng đất CAN được viết như sau:

- UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện quản lý theo quy định của nhà nước đối với đất an ninh CAN thuộc địa bàn thuộc quản lý hành chính của tỉnh.

- Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp,hợp tác cùng với ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh trong quá trình theo dõi và quản lý. Các việc quản lý bao gồm,đó là : quy hoạch sử dụng đất an ninh CAN đảm bảo phải phù hợp với sự phát triển nền kinh tế và xã hội, củng cố an ninh và quốc phòng, xác định chính xác vị trí và diện tích (S) đất an ninh CAN không còn sử dụng hay đã và đang được sử dụng không đúng với mục đích.

- Tất cả mục đích của việc sử dụng đất an ninh CAN cho kinh tế chính là tạo nguồn thu để bổ sung cho ngân sách, đầu tư xây dựng cho mục đích quốc phòng, an ninh khác. Gồm yêu cầu về quản lý cần phải được thực hiện đồng nhất, đúng theo cơ chế chính xác về thống kê và báo cáo.

Lưu ý khi quản lý đất an ninh tại địa phương

Tại quy định khoản 03, 04 Điều 50 nghị định 43/2014 NĐ-CP và khoản 35 Điều 02 Nghị định 1/2017 NĐ-CP tất cả các trường hợp sử dụng đất an ninh CAN cần chú ý một số điều như sau :

- Đối với các diện tích đất đã được bố trí dành cho hộ gia đình các chiến sĩ, cán bộ trực thuộc đơn vị sử dụng để xây dựng làm nhà phải phù hợp yêu cầu đối với quy hoạch. Tất nhiên người mà sử dụng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và quyền sở hữu nhà ở cùng các tài sản gắn liền kèm theo, cùng với đó thì người sở hữu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính theo quy định nhà nước và pháp luật.

- Đối với diện tích đất an ninh CAN được sử dụng dùng vào mục đích sản xuất và kinh doanh thì cần phải chuyển sang hình thức cho thuê đất theo như phương án kinh doanh đã được Bộ Công an quyết định và phê duyệt.

- Đối với các diện tích đất khác không thuộc vào nhóm 02 trường hợp trên thì UBND tỉnh sẽ phải có những quyết định thu hồi đất lại.

- Cơ quan nhà nước có toàn bộ thẩm quyền để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất để xác định người được quyền sử dụng đất cuối cùng là ai.

So sánh đất quốc phòng CQP và đất an ninh CAN

- Giống nhau: 2 nhóm đất quốc phòng và đất an ninh có chức năng, nhiệm vụ và mục đích tương đối giống nhau.

Mục đích sử dụng đất quốc phòng và đất an ninh đều giống nhau. Hai nhóm đất này đều được sử dụng cho mục đích quốc phòng an ninh, củng cố sức mạnh quốc phòng an ninh của Việt Nam.

Đây cũng hai nhóm đất được quản lý rất chặt chẽ và nghiêm ngặt của Nhà nước. Nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật như: chiếm dụng, lấn chiếm diện tích đất của hai nhóm đất này. Những tổ chức hay cá nhân không có thẩm quyền, không được cấp phép sử dụng đất thì không được sử dụng đất.

- Khác nhau: + Đất quốc phòng CQP là diện tích đất được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng sử dụng với mục đích quốc phòng, an ninh.

Chủ thể sử dụng đất quốc phòng gồm đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đơn vị sử dụng đất phục vụ cho nhiệm vụ quân sự và các ban chỉ huy quân sự các cấp.

+ Đất an ninh CAN là diện tích đất được Nhà nước giao cho Bộ Công an sử dụng với cùng mục đích quốc phòng, an ninh.

Chủ thể sử dụng đất an ninh gồm đơn vị trực thuộc Bộ Công an, đơn vị sử dụng trực tiếp đất an ninh phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đồn công an các cấp.

Đối với điện tích đất sử dụng bố trí dành cho gia đình chiến sĩ, cán bộ của đơn vị sử dụng đất để xây dựng làm nhà ở cho chiến sĩ, cán bộ cần sử dụng phù hợp với quy hoạch đã đề ra. Người sử dụng đất là các chiến sĩ, cán bộ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất sử dụng. Cùng với đó người sở hữu đất phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Đối với diện tích đất an ninh được dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thì phải chuyển sang hình thức cho thuê đất theo như phương án kinh doanh đã được Bộ Công an phê duyệt.

Bài viết cùng chủ đề:

Theo thanhnienviet

Phương Vũ (TH)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Nhadat.cafeland.vn - Kênh mua bán nhà đất - bất động sản chính chủ hàng đầu Việt Nam