Ký hiệu đất DSK là gì?

Đất DSK là đất dùng để xây dựng công trình sự nghiệp khác. Cùng tìm hiểu rõ hơn về đất DSK và các quy định sử dụng đất DSK.

Đất DSK là gì?

Đất DSK là ký hiệu của đất xây dựng công trình sự nghiệp thuộc các nhóm ngành như văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình có liên quan khác.

>> Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT

Đây sẽ là địa điểm và là cơ sở sinh hoạt chung dành cho một cụm dân cư tại địa điểm đó sinh sống và phát triển. Đất xây dựng công trình sự nghiệp thuộc về nhóm đất phi nông nghiệp và được sự quản lý trực tiếp từ nhà nước cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, ký hiệu DSK là chỉ đất dùng để xây dựng công trình sự nghiệp như các cơ sở thuộc các ngành văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, y tế, kinh tế xã hội, đào tạo và ngoại giao,…cùng các công trình liên quan khác. Một số công trình thuộc đất DSK như trụ sở ủy ban, những cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức chính trị xã hội cùng với tổ chức sự nghiệp công được các cơ quan Nhà nước địa phương trực tiếp quản lý,…

Mục đích sử dụng đất DSK

Theo Luật đất đai 2013 quy định sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp như sau:

- Dùng để xây dựng trụ sở ủy ban, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và xã hội, tổ chức sự nghiệp công.

- Dùng để xây dựng các tổ chức khác và cần có sự phê duyệt từ Chính phủ.

- Dùng để xây dựng trụ sở cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và ngoại giao của Nhà nước.

- Cơ quan quản lý đất DSK: Đất DSK hầu hết được sử dụng cho mục đích chung nên phải được quản lý bởi cơ quan  Nhà nước và các cơ quan chính quyền địa phương. Người đứng đầu các cơ quan thông thường là chủ tịch cơ quan đó sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo diện tích đất được giao.

Thời hạn sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 thì thời hạn sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp. Nếu đất đó được sử dụng để xây dựng cho tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ về tài chính thì có thời gian sử dụng ổn định lâu dài. Nếu tác phẩm dành cho tổ chức tự chủ về tài chính thì thời hạn không quá 70 năm. Ngoài ra, thời hạn thuê còn tùy thuộc vào từng thửa đất đầu tư, thường không quá 50 năm.

Lưu ý trong quá trình sử dụng đất DSK

- Người đứng đầu quản lý khu đất DSK trong quá trình thi công và sử dụng đất. Phải luôn đảm bảo về tình trạng cũng như diện tích đất được giữ nguyên 100% như ban đầu đã được bàn giao.

- Không được có những hành vi sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp cho bất cứ mục đích riêng nào.

-  Nếu muốn xây dựng công trình trên đất, bạn cần tìm hiểu rõ về các thủ tục, cũng như phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Sau đó trình báo và chờ phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền cao hơn.

- Đất DSK nằm trong danh sách nhóm đất không thể sử dụng để chuyển đổi xây nhà, trồng trọt,… Những việc mua bán, chuyển nhượng đất, dùng đất vào những mục đích cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện sai phạm trên, người quản lý đất đai phải chịu toàn bộ trách nhiệm và xử pháp theo đúng quy định của nhà nước.

Bài viết cùng chủ đề:

Theo thanhnienviet

Phương Vũ (TH)

  • Facebook
  • Chia sẻ
Nhadat.cafeland.vn - Kênh mua bán nhà đất - bất động sản chính chủ hàng đầu Việt Nam