Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

49,585,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
39,668,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
54,543,632 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,816,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)