Giá trị định giá Đất đường Đường Số 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

72,220,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
57,776,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
79,442,088 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,018,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)