Giá trị định giá Đất đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

91,000,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
72,800,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
100,100,385 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
55,343,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)