Giá trị định giá Đất đường Đường Số 38A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

64,528,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,623,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
70,981,625 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
50,072,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 38A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)