Giá trị định giá Đất đường Đường Số 47, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

77,036,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
61,629,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
84,740,656 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,816,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 47, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)