Giá trị định giá Đất đường Đường Số 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

66,562,370 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
53,249,896 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
73,218,607 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,126,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 40, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)