Giá trị định giá Đất đường Đường A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

89,250,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
71,400,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
98,175,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
53,762,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)