Giá trị định giá Đất đường Đường Số 40A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

68,851,570 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,081,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,736,727 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,126,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 40A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)