Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

79,047,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,237,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
86,952,085 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,289,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)