Giá trị định giá Đất đường Đường Số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

96,247,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
76,998,272 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
105,872,624 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,816,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)