Giá trị định giá Đất đường Đường Số 49C, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

63,297,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
50,637,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
69,626,865 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
55,343,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 49C, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)