Giá trị định giá Đất đường Đường Số 48B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

45,962,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,769,600 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,558,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,653,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 48B, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)