Giá trị định giá Đất đường Đường Số 36, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

40,687,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,550,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,756,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,018,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 36, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)