Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

40,464,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
32,371,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
44,511,038 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,289,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)