Giá trị định giá Đất đường Hầm chui Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

50,016,110 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
43,448,240 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
57,795,510 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,126,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hầm chui Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)