Giá trị định giá Đất đường Chiến Lược, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

47,723,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
38,179,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
52,496,268 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
49,018,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Chiến Lược, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)