Giá trị định giá Đất đường Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

399,999,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
319,999,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
439,999,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
694,892,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)