Giá trị định giá Đất đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

882,066,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
705,653,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
970,272,963 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
674,847,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)