Giá trị định giá Đất đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

691,260,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
553,008,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
760,386,132 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
681,529,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)