Giá trị định giá Đất đường Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

1,030,499,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
824,399,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,133,549,340 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
654,802,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)