Giá trị định giá Đất đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

1,176,753,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
941,402,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,294,429,110 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
648,121,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)