Giá trị định giá Đất đường Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

768,269,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
614,615,616 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
845,096,472 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
628,076,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)