Giá trị định giá Đất đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

938,328,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
750,662,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,032,161,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
654,802,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)