Giá trị định giá Đất đường Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

1,139,747,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
911,798,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,253,722,180 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
688,210,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)