Giá trị định giá Đất đường Alexandre De Rhodes, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

808,579,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
646,863,360 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
889,437,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
634,757,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Alexandre De Rhodes, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)