Giá trị định giá Đất đường Tân Thành, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

181,582,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
145,265,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
199,740,255 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
200,619,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Thành, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)