Giá trị định giá Đất đường Tân Hưng, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

210,179,300 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
168,143,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
231,197,230 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
198,507,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tân Hưng, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)