Giá trị định giá Đất đường Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

158,380,630 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
126,704,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
174,218,693 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
204,842,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)