Giá trị định giá Đất đường Tạ Uyên, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

415,981,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
332,785,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
457,579,650 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
215,401,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tạ Uyên, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)