Giá trị định giá Đất đường Dương Tử Giang, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

221,274,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
177,019,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
243,402,324 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
213,289,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Dương Tử Giang, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)