Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

206,249,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
164,999,736 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
226,874,637 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
209,066,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)