Giá trị định giá Đất đường Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

198,028,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
158,423,136 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
217,831,812 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
215,401,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)