Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

239,954,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
191,963,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
263,949,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
221,736,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)