Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

356,788,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
285,430,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
392,467,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
674,847,660 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)