Giá trị định giá Đất đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

566,168,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
452,934,672 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
622,785,174 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
681,529,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bà Huyện Thanh Quan, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)