Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

67,600,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,080,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
74,360,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,954,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)