Giá trị định giá Đất đường Tổng Đốc Phương, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

66,667,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
53,333,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
73,333,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
57,189,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tổng Đốc Phương, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)