Giá trị định giá Đất đường Khổng Tử, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,076,470 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
64,861,176 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,184,117 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
55,401,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Khổng Tử, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)