Giá trị định giá Đất đường Phan Đình Phùng, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

75,753,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
60,602,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
83,328,960 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
61,954,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Đình Phùng, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)