Giá trị định giá Đất đường Đường Số 311, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

73,869,420 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
59,095,536 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
81,256,362 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
60,763,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 311, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)