Giá trị định giá Đất đường Khu Cảnh Vệ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

80,949,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
64,759,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,044,956 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
58,380,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Khu Cảnh Vệ, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh)