Giá trị định giá Đất đường Vòng xoay Quốc lộ 1A-Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

16,332,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
13,882,560 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
19,320,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,411,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Vòng xoay Quốc lộ 1A-Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)