Giá trị định giá Đất đường Liên Ấp 1-3, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,290,730 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,232,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,319,803 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
13,550,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Ấp 1-3, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)