Giá trị định giá Đất đường An Phú Tây- Hưng Long, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

15,004,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,003,696 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
16,505,082 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,992,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Phú Tây- Hưng Long, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)